ସଂବଂଧାଧିଦେଵ ପ୍ରଣାମ

Sambandhādhideva praṇāma (in Odiya) ଜଯତାଂ ସୁରତୌ ପଂଗୋର୍ ମମ ମଂଦ-ମତେର୍ ଗତୀ ମତ୍ସର୍ଵସ୍ଵ ପଦାଂଭୋଜୌ ରାଧା-ମଦନ-ମୋହନୌ ଧ୍ବନି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ

সংবংধাধিদেব প্রণাম

Sambandhādhideva praṇāma (in Bengali) জযতাং সুরতৌ পংগোর্ মম মংদ-মতের্ গতী মত্সর্বস্ব পদাংভোজৌ রাধা-মদন-মোহনৌ ধ্বনি শ্রীল প্রভুপাদ

સંબંધાધિદેવ પ્રણામ

Sambandhādhideva praṇāma (in Gujarati) જયતાં સુરતૌ પંગોર્ મમ મંદ-મતેર્ ગતી મત્સર્વસ્વ પદાંભોજૌ રાધા-મદન-મોહનૌ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

संबंधाधिदेव प्रणाम

Sambandhādhideva praṇāma (in Hindi) जयतां सुरतौ पंगोर् मम मंद-मतेर् गती मत्सर्वस्व पदांभोजौ राधा-मदन-मोहनौ ध्वनि श्रील प्रभुपाद

సంబంధాధిదేవ ప్రణామ

Sambandhādhideva praṇāma (in Telugu) జయతాం సురతౌ పంగోర్ మమ మంద-మతేర్ గతీ మత్సర్వస్వ పదాంభోజౌ రాధా-మదన-మోహనౌ ధ్వని శ్రీల ప్రభుపాద

ஸம்பந்தாதிதேவ பிரணாம

Sambandhādhideva praṇāma (in Tamil) ஜயதாம் ஸுரதௌ பந்கோர் மம மந்ஂத மதேர் கதீ மத்ஸர்வஸ்வ பதாம்போஜௌ ராதா மதன மோஹனௌ ஒலி ஸ்ரீல பிரபுபாதா

ಸಂಬಂಧಾಧಿದೇವ ಪ್ರಣಾಮ

Sambandhādhideva praṇāma (in Kannada) ಜಯತಾಂ ಸುರತೌ ಪಂಗೋರ್ ಮಮ ಮಂದ-ಮತೇರ್ ಗತೀ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವ ಪದಾಂಭೋಜೌ ರಾಧಾ-ಮದನ-ಮೋಹನೌ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ