শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা

Śrī Brahma-saṁhitā (in Bengali) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানংদ বিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিংদঃ সর্ব কারণ কারণং চিংতামণি-প্রকর-সদ্মিসু কল্পবৃক্ষ- লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালযংতং লক্শ্মী-সহস্র-শত-সংভ্রম-সেব্যমানং গোবিংদং আদিপুরুষং তমহং ভজামি বেণুং ক্বণংতং অরবিংদ-দলাযতাক্ষং বর্হাবতংসং অসিতাংবুদ সুংদরাংগং কংদর্প-কোটি-কমনীয-বিশেষ-শোভং গোবিংদং … Continue reading শ্রী ব্রহ্ম সংহিতা

શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

Śrī Brahma-saṁhitā (in Gujarati) ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહઃ અનાદિરાદિર્ગોવિંદઃ સર્વ કારણ કારણં ચિંતામણિ-પ્રકર-સદ્મિસુ કલ્પવૃક્ષ- લક્ષાવૃતેષુ સુરભિરભિપાલયંતં લક્શ્મી-સહસ્ર-શત-સંભ્રમ-સેવ્યમાનં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં … Continue reading શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા

श्री ब्रह्म-संहित

Śrī Brahma-saṁhitā (in Hindi) ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गॊविंदः सर्व कारण कारणं चिंतामणि-प्रकर-सद्मिसु कल्पवृक्ष- लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयंतं लक्श्मी-सहस्र-शत-संभ्रम-सेव्यमानं गोविंदं आदिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं क्वणंतं अरविंद-दलायताक्षं बर्हावतंसं असितांबुद सुंदरांगं कंदर्प-कोटि-कमनीय-विशेष-शोभं गोविंदं … Continue reading श्री ब्रह्म-संहित

శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

Śrī Brahma-saṁhitā (in Telugu) ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః అనాదిరాదిర్గొవిందః సర్వ కారణ కారణం చింతామణి-ప్రకర-సద్మిసు కల్పవృక్ష- లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్శ్మీ-సహస్ర-శత-సంభ్రమ-సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం గోవిందం … Continue reading శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in Kannada) ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೊವಿಂದಃ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪ್ರಕರ-ಸದ್ಮಿಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ- ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸಹಸ್ರ-ಶತ-ಸಂಭ್ರಮ-ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಂ … Continue reading ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in English)

Śrī Brahma-saṁhitā īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa- lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi veṇuṁ kvanantam aravinda-dalāyatākṣaṁ barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam … Continue reading Śrī Brahma-saṁhitā (in English)