ତୁମି ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର

Tumi Sarveśvareśvara (in Odiya) ତୁମି ସର୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵର, ବ୍ରଜେଂଦ୍ର-କୁମାର ତୋମାର ଇଚ୍ଛାଯ ଵିଶ୍ଵେ ସୃଜନ ସଂହାର ତଵ ଇଚ୍ଛା-ମତୋ ବ୍ରହ୍ମା କୋରେନ ସୃଜନ ତଵ ଇଚ୍ଛା-ମତୋ ଵିଷ୍ଣୁ କୋରେନ ପାଲନ ତଵ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶିଵ କୋରେନ ସଂହାର ତଵ ଇଚ୍ଛା ମତେ ମାଯା ସୃଜେ କାରାଗାର ତଵ ଇଚ୍ଛା-ମତେ ଜୀଵେର୍ ଜନମ-ମରଣ ସମୃଦ୍ଧି-ନିପାତ ଦୁଃଖ ସୁଖ-ସଂଘଟନ ମିଛେ ମାଯା-ବଦ୍ଧ ଜୀଵ ଆଶା-ପାଶେ ଫିରେ ‘ ତଵ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛୁ କୋରିତେ ନା ପାରେ ତୁମି […]

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর

Tumi Sarveśvareśvara (in Bengali) তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেংদ্র-কুমার তোমার ইচ্ছায বিশ্বে সৃজন সংহার তব ইচ্ছা-মতো ব্রহ্মা কোরেন সৃজন তব ইচ্ছা-মতো বিষ্ণু কোরেন পালন তব ইচ্ছা মতে শিব কোরেন সংহার তব ইচ্ছা মতে মাযা সৃজে কারাগার তব ইচ্ছা-মতে জীবের্ জনম-মরণ সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখ-সংঘটন মিছে মাযা-বদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে ‘ তব ইচ্ছা বিনা কিছু কোরিতে না পারে তুমি […]

તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર

Tumi Sarveśvareśvara (in Gujarati) તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર, બ્રજેંદ્ર-કુમાર તોમાર ઇચ્છાય વિશ્વે સૃજન સંહાર તવ ઇચ્છા-મતો બ્રહ્મા કોરેન સૃજન તવ ઇચ્છા-મતો વિષ્ણુ કોરેન પાલન તવ ઇચ્છા મતે શિવ કોરેન સંહાર તવ ઇચ્છા મતે માયા સૃજે કારાગાર તવ ઇચ્છા-મતે જીવેર્ જનમ-મરણ સમૃદ્ધિ-નિપાત દુઃખ સુખ-સંઘટન મિછે માયા-બદ્ધ જીવ આશા-પાશે ફિરે’ તવ ઇચ્છા બિના કિછુ કોરિતે ના પારે તુમિ તો’ […]

तुमि सर्वेश्वरेश्वर

Tumi Sarveśvareśvara (in Hindi) तुमि सर्वेश्वरेश्वर, ब्रजेंद्र-कुमार तोमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार तव इच्छा-मतो ब्रह्मा कॊरेन सृजन तव इच्छा-मतो विष्णु कॊरेन पालन तव इच्छा मते शिव कॊरेन संहार तव इच्छा मते माया सृजे कारागार तव इच्छा-मते जीवेर् जनम-मरण समृद्धि-निपात दुःख सुख-संघटन मिछे माया-बद्ध जीव आशा-पाशे फिरे’ तव इच्छा बिना किछु कोरिते ना पारे तुमि तॊ’ […]

తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర

Tumi Sarveśvareśvara (in Telugu) తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర, బ్రజేంద్ర-కుమార తోమార ఇచ్ఛాయ విశ్వే సృజన సంహార తవ ఇచ్ఛా-మతో బ్రహ్మా కొరేన సృజన తవ ఇచ్ఛా-మతో విష్ణు కొరేన పాలన తవ ఇచ్ఛా మతే శివ కొరేన సంహార తవ ఇచ్ఛా మతే మాయా సృజే కారాగార తవ ఇచ్ఛా-మతే జీవేర్ జనమ-మరణ సమృద్ధి-నిపాత దుఃఖ సుఖ-సంఘటన మిఛే మాయా-బద్ధ జీవ ఆశా-పాశే ఫిరే ‘ తవ ఇచ్ఛా బినా కిఛు కోరితే నా పారే తుమి […]

ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ

Tumi Sarveśvareśvara (in Kannada) ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಬ್ರಜೇಂದ್ರ-ಕುಮಾರ ತೋಮಾರ ಇಚ್ಛಾಯ ವಿಶ್ವೇ ಸೃಜನ ಸಂಹಾರ ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕೊರೇನ ಸೃಜನ ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ವಿಷ್ಣು ಕೊರೇನ ಪಾಲನ ತವ ಇಚ್ಛಾ ಮತೇ ಶಿವ ಕೊರೇನ ಸಂಹಾರ ತವ ಇಚ್ಛಾ ಮತೇ ಮಾಯಾ ಸೃಜೇ ಕಾರಾಗಾರ ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೇ ಜೀವೇರ್ ಜನಮ-ಮರಣ ಸಮೃದ್ಧಿ-ನಿಪಾತ ದುಃಖ ಸುಖ-ಸಂಘಟನ ಮಿಛೇ ಮಾಯಾ-ಬದ್ಧ ಜೀವ ಆಶಾ-ಪಾಶೇ ಫಿರೇ ‘ ತವ ಇಚ್ಛಾ ಬಿನಾ ಕಿಛು ಕೋರಿತೇ ನಾ ಪಾರೇ ತುಮಿ […]

Tumi Sarveśvareśvara (in English)

Tumi Sarveśvareśvara tumi sarveśvareśvara, brajendra-kumāra! tomāra icchāya viśve sṛjana saṁhāra. tava icchā-mato brahmā korena sṛjana tava icchā-mato viṣnu korena pālana tava icchā-mate śiva korena saṁhāra tava icchā-mate māyā sṛje kārāgāra tava icchā-mate jīver janama-maraṇa samṛddhi-nipāte duḥkha sukha-saṁghaṭana miche māyā-baddha jīva āśā-pāśe phire’ tava icchā binā kichu korite nā pāre tumi to’ rākhaka ār pālaka āmāra […]