ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Odiya) ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ ପୂରବ-ଭାଗେ ଦ୍ଵିଜମଣି ଗୋରା ଅମନି ଜାଗେ ଭକତ ସମୂହ ଲୋଇଯା ସାଥେ ଗେଲା ନଗର-ବ୍ରାଜେ ‘ତାଥୈ ତାଥୈ’ ବାଜଲୋ ଖୋଲ୍ ଘନ ଘନ ତାହେ ଝାଜେର ରୋଲ୍ ପ୍ରେମେ ଢଲଢଲ … Continue reading ଉଦିଲୋ ଅରୁଣ

উদিলো অরুণ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Bengali) উদিলো অরুণ পূরব-ভাগে দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে ভকত সমূহ লোইযা সাথে গেলা নগর-ব্রাজে ‘তাথৈ তাথৈ’ বাজলো খোল্ ঘন ঘন তাহে ঝাজের রোল্ প্রেমে ঢলঢল … Continue reading উদিলো অরুণ

ઉદિલો અરુણ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Gujarati) ઉદિલો અરુણ પૂરબ-ભાગે દ્વિજમણિ ગોરા અમનિ જાગે ભકત સમૂહ લોઇયા સાથે ગેલા નગર-બ્રાજે ‘તાથૈ તાથૈ’ બાજલો ખોલ્ ઘન ઘન તાહે ઝાજેર રોલ્ પ્રેમે ઢલઢલ … Continue reading ઉદિલો અરુણ

उदिलो अरुण

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Hindi) उदिलो अरुण पूरब-भागे द्विजमणि गोरा अमनि जागे भकत समूह लोइया साथे गेला नगर-ब्राजे ‘ताथै ताथै’ बाजलॊ खोल् घन घन ताहॆ झाजेर रोल् प्रेमे ढलढल … Continue reading उदिलो अरुण

ఉదిలొ అరుణ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Telugu) ఉదిలో అరుణ పూరబ-భాగే ద్విజమణి గోరా అమని జాగే భకత సమూహ లోఇయా సాథే గేలా నగర-బ్రాజే ‘తాథై తాథై’ బాజలొ ఖోల్ ఘన ఘన తాహె ఝాజేర రోల్ ప్రేమే ఢలఢల … Continue reading ఉదిలొ అరుణ

ಉದಿಲೊ ಅರುಣ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Kannada) ಜೀವ್ ಜಾಗೋ ಜೀವ್ ಜಾಗೋ, ಗೌರಚಾಂದ ಬೋಲೇ ಕೋತ ನಿದ್ರಾ ಜಾಒ ಮಾಯಾ ಪಿಶಾಚೀರ-ಕೋಲೇ ಭಜಿಬೊ ಬೋಲಿಯಾ ಎಸೆ ಸಂಸಾರ-ಭಿತರೇ ಭುಲಿಯಾ ರೋಹಿಲೆ ತುಮಿ ಅವಿದ್ಯಾರ ಭರೇ ತೊಮಾರೆ ಲೊಇತೆ ಆಮಿ ಹೊಇನು … Continue reading ಉದಿಲೊ ಅರುಣ